Våra tjänster

Är ditt företag redo för nästa nivå?

Experthjälp
när ni behöver det

Vi hjälper dig att stärka ditt företag

Med lite hjälp kan ni spara massor av tid och problem

Våra konsulttjänster

Här är några av de vanligaste områdena vi hjälper kunder med.

Arbetsmiljöstöd

Det kan vara svårt veta vad man som företag behöver göra enligt lagar och regler.

Vi hjälper dig med alla delar i arbetsmiljöarbetet. Från att komma igång till specifika uppgifter som riskbedömningar eller skyddsronder.

ISO-certifiering

ISO-certifiering betyder mer än att ta fram ett antal dokument.

PreWoe:s erfarna ISO-experter hjälper er att snabbt och effektivt nå en ISO-certifiering, som skapar affärsnytta.

Läs mer på ISOcertifiering.nu

Ledarskapsutveckling

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgångsrika företag och bra ledarskap är nyckel för engagera medarbetarna.

Våra experter hjälper till utveckla era chefer. Från att vara bollplank i olika frågor till att aktivt vara med i olika situationer.

Kontroll & uppföljning

En viktig del i ett aktivt förbättringsarbete är att kontrollera att arbetet utförs som det är tänkt.

Vi hjälper till med olika typer av kontroller, inspektioner, granskningar och interrevisioner.
Både internt hos er men även hos era leverantörer.

Några av våra nöjda kunder & partners

Våra coacher hjälper till på plats, via telefon, teams eller mail.

Personlig PreWoe coach

Ibland kan det vara svårt veta vad man ska göra, även om man har verktygen som behövs. Därför erbjuder vi ett löpande stöd i arbetet. Lite som en PT inom träning.

Ni får en personlig coach som guidar er i arbetet. Tillsammans med er coach sätter ni upp er målsättning och bryter sedan ner det i arbetspaket som behöver göras för att nå dit ni vill.

Arbetsmiljö-coach

 • Stöd vid uppsättningen av det systematiskt arbetsmiljöarbetet
 • Löpande uppföljning av ert arbetsmiljöarbetet
 • Stöd vid skyddsronder och riskbedömningar
 • Internrevision av ert arbetsmiljöarbete
 • Stöd vid inspektion av Arbetsmiljöverket

ISO-coach

 • Stöd vid uppsättningen av ledningssystemet för önskad standard
 • Löpande uppföljning av ert arbetet
 • Stöd vid ledningsmöten
 • Internrevision
 • Stöd vid certifiering och uppföljningsrevisioner

Våra alternativ

Vi anpassar stödet till era behov

Punktinsats

När ni behöver hjälp med en specifik fråga. 

Workshop

En anpassad workshop där ni tillsammans med en erfaren expert arbetar genomför en halv eller heldagsworkshop. 

Projekt

När ni vill genomföra en större förändring. Tex komma igång med ett aktivt arbetsmiljöarbete eller ISO-certifiera er.

Timbank

Teckna ett antal timmar i månaden som du och era medarbetare kan utnyttja.

Personlig PreWoe coach

Schemalagda möten där ni tillsammans med en personlig coach skapar förutsättningar för er att nå er fulla potential.

Det är lätt att komma igång

Att ta hjälp av våra experter är enkelt och går snabbt. Tillsammans går vi igenom vilka delar ni behöver hjälp med med och sen kopplar vi samman er med rätt experter.

1. Nulägesanalys

Boka ett kostnadsfritt möte där vi går igenom en nuläget och vad ni vill uppnå.

2. Val

Vi kopplar samman er med rätt konsult som kan hjälpa er att nå era mål.

3. Konsultinsats

Ni genomför ”projektet” tillsammans och kan ta hjälp av PreWoe:s digitala plattform om det behövs.

 

PreWoe: Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

 • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

 • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

 • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

 • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till