Ansvarsfullt företagande

För företag som vill mer

Ansvarsfullt företagande

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Med bättre information kan ni ta bättre beslut

Ett system. Många fördelar.

PreWoe är en komplett plattform som samlar flera delar inom hållbarhetsarbetet.

Globala målen

Hur påverkar ert företag de globala målen?

Hållbarhetsredovisning

Stöd för enklare hållbarhetsredovisning.

Leverantörskontroll

Väx hållbart tillsammans med era leverantörer.

ISO 26000

Hantering av egendeklarationer för ISO 26000.

PreWoe System bild

Praktiskt hållbarhetsarbete

Mer än en skrivbordsprodukt. PreWoe stödjer det interna och externa hållbarhetsarbetet.

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Policys, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner och checklistor

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till