HÅLLBARHET

Ansvarsfullt företagande är viktigt

Aktivt hållbarhetsarbete för ett företag som vill mer


Hållbarhet är avgörande för företags överlevnad och framgång på lång sikt.  Med bättre information kan ni ta bättre beslut.

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt.


Hållbarhet med PreWoe är enkelt.


PreWoe är ett system som erbjuder många fördelar för hållbarhetsarbete. Det hjälper till att strukturera arbetet och gör det enklare att leda ett hållbart företag.

Globala målen

Hur påverkar ert företag de globala målen?

Hållbarhetsredovisning

Stöd för enklare hållbarhetsredovisning.

Leverantörskontroll

Väx hållbart tillsammans med era leverantörer.

ISO 26000

Hantering av egendeklarationer för ISO 26000.

CSRD & ESRS

Hantera EU:s nya lagstiftning (och kundkrav)

Praktiskt hållbarhetsarbete

Mer än en skrivbordsprodukt. PreWoe stödjer det interna och externa hållbarhetsarbetet. Vi har allt du behöver & lite till.

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.


Färdiga mallar & processer

Policys, riskbedömningar, rutiner och instruktioner


Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner


Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattning till möten


Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till.


Utbildningar

Vi erbjuder unika utbildningar som kombinerar plattformen med föreläsningar och uppföljning med experter.