pris

Vilka paket passar er?

PreWoe är en helhetslösning där nästan allt du behöver ingår. Sen finns två olika tilläggsmoduler inom specifika områden. Ni kan välja om avtalet löper per år eller månad och priset beror hur många användare ni har och vilka funktioner ni vill använda.

  • PreWoe
  • KMA-pärm
  • Visselblåsning
PreWoe PreWoeKMA-pärmVisselblåsning
PreWoe
Offert
Offert
Offert
Årshjul
Årshjul med exempel som hjälper dig hålla koll på vad du behöver göra
Arbetsmiljöanalys
Checklista som hjälper dig få överblick över ditt företag
Mötesmallar
Förslag på agenda och hantering av mötesdokumentation för olika typer av möten
Checklistor
Handlingsplan
Handlingsplan med aktiviteter
Policyer / Rutiner / Instruktioner
Dokumenthantering inklusive mallar framtagna av ledande experter
Intranät för nyheter
Riskbedömningar
Skyddsronder
Incidentrapportering
Kemikalieregister
Personalhandbok
Personalhandbok med mallar framtagna av experter
Medarbetarregister
Anställningsavtal, Utbildningsplan, Kompetensplan, Medicinskakontroller
Onboarding
Checklistor för anställningsförändringar, tex nyanställningar eller när någon slutar
Medarbetarsamtal
Mallar och dokuemnthantering
Medarbetarundersökningar
Årliga och pulsmätningar
Förbättringsförslag
Processkartläggning
Kundundersökningar
Leverantörskontroll
Aspekter
Risk och sårbarhetsanalys
Dokumenthantering
Utökade rapporter
Skapa egna checklistor
Startkostnad ink 2 timmar experthjälpOffertOffertOffert
Kom igång paket, en dag expert hjälp
Nulägesanalys och hjälp komma igång med ett aktivt arbete
OffertOffertOffert
Kom igångKom igång nuKom igång nuKom igång nu

Anlita en expert

Behöver ni hjälp att komma igång eller att utveckla arbetet? Våra konsulter stöttar er då tiden eller kompetens inte räcker till. De kan vara alltifrån att gå skyddsronder, ge råd kring specifika frågor, närvara vid personalmöten eller genomföra utbildningar på plats eller distans.