pris

Vilka paket passar er?

PreWoe erbjuder helhetslösningar där nästan allt du behöver ingår. Sen finns några tilläggsmoduler inom specifika områden.

Priset beror på flera saker

– Vilka delar ni vill använda

– Företagets storlek

– Avtalstid

Vi har mindre kunder som kommit igång för under 1 000 kr i månaden och vi har större kunder som har en lösning som kostar över 40 000 kr i månaden.

Med PreWoe+ får du en personlig expert under ett visst antal timmar per månad. 

  • PreWoe Arbetsmiljö
  • PreWoe ISO
  • PreWoe+
PreWoe PreWoe ArbetsmiljöPreWoe ISOPreWoe+
PreWoe
Offert
Offert
Offert
Årshjul
Årshjul med exempel som hjälper dig hålla koll på vad du behöver göra
Arbetsmiljöanalys
Checklista som hjälper dig få överblick över ditt företag
Mötesmallar
Förslag på agenda och hantering av mötesdokumentation för olika typer av möten
Checklistor
Handlingsplan
Handlingsplan med aktiviteter
Policyer / Rutiner / Instruktioner
Dokumenthantering inklusive mallar framtagna av ledande experter
Intranät för nyheter
Riskbedömningar
Skyddsronder
Incidentrapportering
Kemikalieregister
Personalhandbok
Personalhandbok med mallar framtagna av experter
Medarbetarregister
Anställningsavtal, Utbildningsplan, Kompetensplan, Medicinskakontroller
Onboarding
Checklistor för anställningsförändringar, tex nyanställningar eller när någon slutar
Medarbetarsamtal
Mallar och dokuemnthantering
Medarbetarundersökningar
Årliga och pulsmätningar
Förbättringsförslag
Brandskyddsarbete
Processkartläggning
Kundundersökningar
Leverantörskontroll
Aspekter
Risk och sårbarhetsanalys
Dokumenthantering
Utökade rapporter
Skapa egna checklistor
Startkostnad ink 2 timmar experthjälp
Kom igång paket, en dag expert hjälp
Nulägesanalys och hjälp komma igång med ett aktivt arbete
OffertOffert
Expertstöd
Med PreWoe+ ingår ett önskat antal timmar per månad
OffertOffertAbonnemang
Kom igångKom igång nuKom igång nuKom igång nu

Anlita en expert

Behöver ni hjälp att komma igång eller att utveckla arbetet? Våra konsulter stöttar er då tiden eller kompetens inte räcker till. De kan vara alltifrån att gå skyddsronder, ge råd kring specifika frågor, närvara vid personalmöten eller genomföra utbildningar på plats eller distans.