Bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kom igång med ett
aktivt arbetsmiljöarbete

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Spara upp till 80% av tiden ni behöver lägga på arbetsmiljöarbetet, för att följa lagen

Varför PreWoe

Uppfyll lagkrav

PreWoe hjälper dig uppfylla arbetsmiljölagarna

Ökad lönsamhet

Bra medarbetare väljer bra företag. PreWoe skapar förutsättningar för ett hållbart företag, med friska och engagerade medarbetare.

Spara tid

Spara upp till 80% av tiden du behöver lägga på administration.

Några av våra nöjda kunder & partners

Dåligt arbetsmiljöarbete kostar företag mycket pengar

Kostnaderna för dålig arbetsmiljö gömmer sig ofta i bokföringen, men det kostar företag mycket pengar.

  • Hög sjukfrånvaro
  • Lägre produktivitet
  • Böter
  • Medarbetare slutar
  • Skadlig stress
  • Onödig administration

PreWoe modellen

PreWoe stödjer alla delar i  arbetsmiljöarbetet. Från att bestämma vart man ska, till uppföljningen att man är framme. Men även alla verktyg som behövs under resan.

För hela företaget

Ledning

Beskriv vart företaget ska och följ upp hur ni ligger till. Involvera medarbetarna och hjälps åt att jobba mot era mål.

Chef/Administratör

Sluta hitta på egna lösningar. Skapa en gemensam struktur. Förenkla analyser och administration.

Medarbetare

Större engagemang i företagets utveckling. Enkelt hitta information och rapportera när något händer.

Det är lätt att komma igång

Att komma igång med PreWoe är enkelt och går snabbt. Tillsammans går vi igenom vilka delar ni vill börja med, vi sätter upp systemet åt er och ni får tillgång till verktyget samma dag.

1. Importera

Ladda upp era befintliga dokument och checklistor.

2. Komplettera

Använd våra guider och checklistor för att komplettera med mallar från PreWoe.

3. Involvera

Släpp in medarbetarna och arbeta tillsammans

Digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av 12 paragrafer. PreWoe effektiviserar alla delar!

Dokumentation

Våra mallar och guider gör att ni kan spara upp till 80% av tiden att komma igång. Med allt på ett ställe blir det lätt att hitta det man letar efter.

Föreskriften gäller alla företag.

PreWoe: PreWoe passar alla typer av företag.

Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

PreWoe: Med PreWoe får du bättre kontroll på vad som behöver göras.

Det omfattar alla
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

PreWoe: PreWoe inkluderar alla i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet.

PreWoe: Mallar och guider för att skapa relevanta dokument. Men även läskvitton för säkerställa att alla tagit del av informationen.

Alla företag ska undersöka arbetsmiljön och identifiera risker som kan leda till att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall.

PreWoe: Mallar och guider för riskbedömningar.

Företag ska ta hjälp av experter i de delar de inte själva har kompetensen.

PreWoe: PreWoe erbjuder guider så att företag kan göra mycket själva. Men PreWoe erbjuder även hjälp av konsulter.

Involvering

Vår app gör det enkelt att involvera alla i företaget. Läskvitton, rapportering och medarbetarundersökning är bara några av funktionerna.

Alla i företaget ska medverka i arbetsmiljöarbetet

PreWoe: Gör det lätt för alla att ta del av information och rapportera problem.

VD:n har ansvaret för arbetsmiljön. Men vissa arbetsuppgifter kan fördelas till chefer och andra arbetstagare.

PreWoe: Mallar och guider för relevanta dokument.

Alla medarbetare ska känna till arbetsmiljöarbetet och hur arbetet ska genomföras säkert.

PreWoe: PreWoe gör det enkelt för medarbetare att ta del av relevant information.

Uppföljning

Med PreWoe blir det lätt att följa upp att aktiviteter blir gjorda. Det blir också lätt att analysera informationen som kommer in, för att ta bättre beslut.

Företag ska utreda orsakerna bakom olycksfall eller ohälsa. Så att de inte händer igen.

PreWoe: Rapportering, analys och uppföljning av händelser.

De åtgärder som inte behöver genomföras direkt ska dokumenteras inklusive när de ska vara genomförda och vem som är ansvarig.

PreWoe: Handlingsplan med automatiska påminnelser.

Varje år ska företaget följa upp hur arbetsmiljöarbetet går. 

PreWoe: Mallar, guider och automatisk statistik som underlättar uppföljningen.

PreWoe System bild

En komplett plattform som stärker ditt företag

Med PreWoe får du verktyg för struktur och uppföljning. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på.

Gör allt själv, eller ta hjälp av våra experter

Läs mer om arbetsmiljö.

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till