Inspektion av Arbetsmiljöverket?

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

PreWoe hjälper er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav

Varför PreWoe

Allt du behöver för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Med PreWoe kommer du igång med ett aktivt arbetsmiljöarbete på bara några dagar. Vi har hjälpt många företag uppfylla arbetsmiljökraven.

Dokumentation

I många fall saknas rätt dokumentation. Vi hjälper er ta fram den dokumentation som behövs för ett systematist arbetsmiljöarbete. Tex policyer och rutiner.

Riskbedömningar

Har ni fått anmärkningar på riskbedömningar? Vi hjälper er genomföra godkända riskbedömningar.

Utbildning

Har alla på företaget den kompetens som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Kommunikation

Vill ni ha någon som hjälper er i kommunikationen med arbetsmiljöverket? Vi hjälper er prata med inspektören på rätt sätt.

PreWoe på 3 minuter

En kort film på 3 minuter, där vi visar hur PreWoe ser ut och fungerar.

Registrera dig så får du en länk till filmen i din inkorg.

  Arbetsmiljöjouren

  Har du inte tid att gör jobbet själv?

  PreWoe:s experter hjälper dig uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på bara några dagar. 

  Så går en inspektion till

  Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet. Kontrollen sker oftast genom en inspektion på arbetsplatsen.

  Arbetsmiljöverket brukar anmäla i förväg att de ska komma och göra en inspektion, men de kan även göra oanmälda besök eller komma om ett skyddsombud gör en anmälan. De kommer även alltid ut på besök om det skett en olycka. För de föranmälda inspektionerna arbetar Arbetsmiljöverket ofta i projekt där de väljer ut en viss bransch eller ett område där som de fokuserar på.

  När arbetsmiljöverket kommer och ska genomföra inspektionen är det bra att göra som de ber. Det är chefen och skyddsombud som behöver vara med vid inspektionen.

  Besöket börjar med ett samtal eller en rundvandring. Vid samtalet går man igenom vilka rutiner företaget har för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och hur det fungerar i praktiken. Förbered gärna med att ta fram dokumentation som kan vara användbar, exempelvis policys, riskbedömningar, handlingsplaner, rutinbeskrivningar, skriftliga instruktioner, introduktionsprogram, uppgiftsfördelning, statistik över tillbud/olyckor/sjukskrivningar, besiktningsprotokoll, utbildningsbevis etc.

  Vid rundvandringen tittar inspektören efter uppenbara risker och brister i arbetsmiljön. De kan även ställa frågor till personalen.
  När inspektören är färdig ger de en muntlig avstämning för hur den har uppfattat arbetsmiljön och de eventuella brister som har framkommit eller observerats. Om det finns brister kommer dessa att redovisas i ett skriftligt inspektionsmeddelande som kommer några dagar efter inspektionen. Inspektionsmeddelande är ingen juridisk handling och kan därför inte överklagas. Det är en uppmaning till arbetsgivaren att åtgärda de bristerna inspektören upptäckt, inom en viss tid. Inspektionsmeddelanden ska besvaras skriftligt och undertecknas av såväl arbetsgivare som skyddsombud.
  Om företaget inte åtgärdar bristerna i inspektionsmeddelandet så kan Arbetsmiljöverket skicka ett ”beslut om föreläggande” eller ”förbud”. Beslutet kan överklagas.

  Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida hur en inspektion går till

  Kostnader
  Själva inspektionen är kostnadsfri, men vid brister i arbetsmiljön kan bli dyra. Vid beslutet kan det ingå ett vites belopp om inte åtgärderna åtgärdas, men Arbetsmiljöverket kan även kräva sanktionsavgifter.

  Sanktionsavgifterna är en typ av avgift som är definierad i respektive föreskrift. Läs mer om föreskrifter på arbetsmiljöverkets hemsida.
  Sanktionsavgifter

  Arbetsmiljöbrott
  Det finns även vissa delar som räknas som brott. Då hanteras de av polis och åklagare.

  10 råd kring inspektioner

  1. Se till att ni har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2. Läs vad inspektionen kommer fokusera på
  3. Förbered inspektionen genom att gå igenom aktuella rutiner, fördelningar av arbetsmiljöuppgifter och skriftliga handlingsplaner. Inspektörerna är särskilt intresserade av hur riskbedömningar görs.
  4. Vid inspektionen ska en chef och skyddsombud vara med
  5. Beskriv verksamheten på ett övergripande sätt för inspektören.
  6. Se till att följa svarstider och åtgärdstider. Om det inte går, begär anstånd skriftligen i god tid.
  7. Om något är otydligt, så begär att inspektören förklarar vad som menas.
  8. Samverka med skyddsombud och den berörda personalen. Låt dem vara med när svar till Arbetsmiljöverket ska tas fram.
  9. Skapa en handlingsplan för de åtgärder som måste genomföras, med ansvarig.
  10. Om ni vill överklaga ett beslut gör det i rätt tid.

  Allt du behöver och lite till

  Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

  Arbetsmiljöpolicy, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

  Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

  Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

  Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till