Hyr din egen digitala plattform

PreWoe as a Service

Eget digitalt system att erbjuda dina kunder

eget innehåll, logga & färger

Varför digitalisera?

Att digitalisera är mer än att gå från atomer till bitar.

En bra digital plattform kan hjälpa till att spara massor av administrativt arbete samtidigt som underlättar ett systematiskt förbättringsarbete.

Struktur

Många företag har sina dokument utspridda och saknar en ”röd tråd”. Då blir det svårt att få en tydlig översikt och arbeta strukturerat.

Effektivitet

Utan ett digitalt stöd är det lätt att det blir mycket dubbelarbete och missförstånd. Som tar onödig tid från det som är viktigt.

Involvering

Nyckeln till framgång är att de är lätt att göra rätt. Alla medarbetare behöver kunna ta del av relevant information och själva rapportera avvikelser. 

Vi tar hand om tekniken - du tar hand om kunderna.

Vi tror att bästa sättet att hjälpa företag är att kombinera expertkunskaper med rätt verktyg.

Dokumenthantering, mötesanteckningar, mål, skyddsronder, kund & medarbetarundersökningar, läskvitton, checklistor, aktiviteter med påminnelser och årshjul. Allt för att förenkla både det strategiska och operativa arbetet.

Ledningssystem

Allt för ett aktivt ISO-arbete. Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

ISO-konsult?

Policys & rutiner, Processkartor, Mål, Avvikelser, Kundundersökningar, Miljöaspekter, Intressentanalyser, Riskbedömningar, med mera

Arbetsmiljö

Underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljökonsult eller företagshälsa?

Policyer & rutiner, Riskbedömningar, Skyddsronder, Olycksrapportering, Uppgiftsfördelning, Medarbetarundersökningar, med mera

Hållbarhet

Hjälp dina kunder strukturera sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhetskonsult eller utbildningsföretag?

Miljöaspekter, Globala målen, Väsentlighetsanalys, ISO 26000, Mål och KPI:er med mera

 

Läs mer om PreWoe på www.prewoe.com

Utvärdera PreWoe kostnadsfritt tillsammans med en kund

Med en egen digital plattform kan du göra dina tjänster skalbara

Med "PreWoe as a Service" får du...

Din egen plattform

Du får själv välja namn, färg och logga på plattformen. Så att kunderna känner igen sig.

Direkt kommunikation med dina kunder

Hjälp dina kunder håller koll på vad som ska göras: Årshjul, Aktiviteter, Mål mm

Effektivitet

Effektivisera ditt och dina kunders arbete genom digitalisering: Mallar, Checklistor, Medarbetarundersökningar mm

Läs mer om PreWoe på www.prewoe.com

Det är riktigt enkelt att komma igång

Både för dig och dina kunder

Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom ert företag, era problem och vad ni vill hjälpa era kunder med. Efter uppstartsmötet har ni möjlighet att kostnadsfritt utvärdera utvalda delar av plattformen tillsammans med någon av era kunder. Så att ni själva kan skapa er en bild av hur plattformen fungerar i verkligheten.

1. Anpassa

Välj vilka funktioner du vill erbjuda, vad plattformen ska heta, logga och färger. Så att det bli som du vill ha den.

2. Importera

Lägg in mallar och checklistor som dina kunder ska använda.

3. Engagera

Systemet är färdigt och redo för dina kunder

Hjälp dina kunder innan dina konkurrenter gör det


Dagens kunder förväntar sig mer än någonsin. Samtidigt har de större valmöjligheter än någonsin. Ser du möjligheter att förenkla dina kunders arbete genom att digitalisering?
Vi tror att bästa sättet att hjälpa företag är att kombinera expertkunskaper med rätt verktyg.

Vi samarbetar med experter inom flera områden

  • ISO-konsulter
  • Arbetsmiljökonsulter
  • Företagshälsovårdar
  • HR experter
  • Utbildningsbolag

De erbjuder plattformen antingen som en del i sitt ordinarie erbjudande eller som en extra tilläggstjänst

Kostnadseffektiv lösning

Vi tar hand om tekniken och du tar hand om kunderna.

Att ta fram en egen digital lösning kan kosta miljoner kroner, ta lång tid att få färdig och kräva dyrt underhåll.

Med PreWoe plattform betalar du en startavgift och ett löpande abonnemang. Priset beror på vilka funktioner du väljer att aktivera och hur många kunder du har.

Enkel prisbild

Vi tar en mindre uppstartskostnad för anpassa plattformen och därefter betalar du löpande beroende på hur många kunder du har. Det gör det lätt att komma igång.

Läs mer om PreWoe på www.prewoe.com

Boka en demo

Det kan vara ganska svårt att förstå digitala tjänster och produkter innan man själv sett dem. Hör av dig så bokar vi in ett kortare möte och tittar på hur en digital plattform för ditt företag skulle kunna se ut. 

Hör av dig via formuläret nedan eller kontakta Per direkt.

Per Lennartsson
072 37 67 421
per.lennartsson@prewoe.com