Kvalitet & Miljö & Arbetsmiljö

Verktyget för framgångsrika företag

Effektivt och värdeskapande ISO-arbete

Med bättre struktur kan ni ta bättre beslut

Lägg tid på rätt saker

Gå från från utspridda dokument till samlad information. Du får inte kunder tack vare pappersarbete, men du får kunder för att du har koll. 

Dokumentation

Våra mallar och guider gör att ni kan spara upp till 80% av tiden att komma igång. Med allt på ett ställe blir det lätt att hitta det man letar efter.

Involvering

Vår app gör det enkelt att involvera alla i företaget. Läskvitton, rapportering och medarbetarundersökning är bara några av funktionerna.

Uppföljning

Med PreWoe blir det lätt att följa upp att aktiviteter blir gjorda. Det blir också lätt att analysera informationen som kommer in, för att ta bättre beslut.

Vanliga utmaningar i ISO-arbetet

Arbetet är spretigt och det är svårt att få en överblick.

Vet inte vart man ska börja.

Fastnar i administration och dokumenthantering.

Ingen ser nyttan med arbetet.

Arbetet tillför inget värde för organisationen eller kunderna.

Det blir bara ett certifikat på väggen.

PreWoe System bild

Digital plattform & Experter

PreWoe erbjuder både en digital plattform och konsulthjälp.

Du får hjälp och verktyg hela vägen från där ni är idag till ett aktivt ISO-arbete som skapar struktur och värde för företaget.

Det är lätt att komma igång

1. Gap-analys

I gap-analysen går vi tillsammans igenom var ni är idag och vart ni vill. Utifrån det skapar vi en handlingsplan.

2. Dokumentation

Handlingsplanen går till stor del ut på att beskriva vad ni vill nå för resultat och hur ni ska nå dit.

3. Certifiering

I certifiering tittar en revisor på att ni jobbar som ni beskriver att ni ska göra.

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till