arbetsmiljöutbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder flera typer av utbildningar tillsammans med ledande experter. Både öppna där du går med personer från andra företag och företagsanpassade där ni är själva.

Utbildningarna kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Kontakta oss så berättar vi mer.
per.lennartsson@prewoe.com
072 37 67 421

Utbildning: Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Grunderna för en lönsam arbetsmiljö.
Vi erbjuder tre olika korta och effektiv utbildning på 4 timmar som kommer hjälpa dig lyfta ert systematiska arbetsmiljöarbete oberoende vilken nivå du börjar på. 

Innehåll
– Vad krävs av dig som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
– Viket värde finns i en bättre arbetsmiljö
– Introduktion till PreWoe:s digitala plattform för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Tid
4 timmar

Plats
Fysiskt eller digitalt

Kostnad
Offert

Nybörjare

För dig som vill få en förståelse för vad som krävs för lev upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under utbildningen går vi igenom lagar och regler, men vi beskriver även nyttan med ett aktivt arbetsmiljöarbete och hur ni på ett enkelt sätt kan komma igång.

Seminariet riktar sig till dig som
– Inte har tidigare kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM-repetition

För dig som vet vad SAM är men ni har inte riktigt kommit igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Under utbildningen går vi igenom en kortare repletion av lagar och föreskrifter, men fokus är på hur ni som företag kan komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Seminariet riktar sig till dig som
– Gåt SAM och BAM utbildningar tidigare

Expert

För dig som har bra koll på SAM och arbetar aktivt med ”pärmar” (eller spridda dokument). 

Under utbildningen går vi igenom fördelarna med att digitalisera arbetsmiljöarbetet och visar hur snabbt ni kan digitalisera ert befintliga arbete.

Seminariet riktar sig till dig som
– Lägger massa tid på uppdatera pärmar och excel dokument för ert systematiska arbetsmiljöarbete.