Digital utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktivt arbetsmiljöarbete

När medarbetarna mår bra
så går företaget bra

Lever ni upp till era anställdas förväntningar?

Utbildningen aktivt arbetsmiljöarbete

Utbildningen är uppdelad i 3 delar. Där föreläsningar varvas med praktiskt arbete i PreWoe:s digitala plattform.

1: Vad är en hållbar arbetsmiljö?

Varför en bra arbetsmiljö är viktig och vad lagen kräver.

2: Kom i gång, på riktigt

Det är inte magi, det är sunt förnuft. Praktiskt arbete med ta fram nödvändiga dokument.

3: Involvera medarbetarna

Arbetsmiljöarbetet blir aldrig lyckat om inte alla är med och bidrar.

För företag som vill göra skillnad

Utbildningen är förmodligen det enklaste och roligaste sättet att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för en hållbar arbetsmiljö.

Våra deltagare vill skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö. Är en bra arbetsmiljö viktig för er?

  Med handling kommer förändring

  Mer om utbildningen

  Del 1: Vad är en hållbar arbetsmiljö?

  Föreläsning om värdet med ett aktivt arbetsmiljöarbete och hur det kopplar till företagets lönsamhet. Bra medarbetare väljer bra företag.

  Del 2: Kom i gång, på riktigt

  Arbete i PreWoe:s digitala plattform. 

  • Nuläge
  • Policyer/Rutiner/Instruktioner
  • Mål
  • Riskbedömningar
  • Relaterad lagstiftning
  • Skyddsronder
  • Incident rapportering
  • Handlingsplaner

  Del 3: Involvera medarbetarna

  Föreläsning för medarbetarna om arbetstagares skyldigheter och rättigheter, samt genomgång av verktyg i PreWoe

  • Incident rapportering
  • Läskvitton
  • Checklistor
  Innehåll
  • Arbete som krävs för att uppfylla arbetsmiljörelaterad föreskrifter som tex Systematiskt Arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och social arbetsmiljö och Arbetsanpassning.
  • Ledarskap och engagemangsarbete.
  Målgrupp

  Företag som tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

  Förkunskapskrav

  Inga, förutom en vilja att skapa en bättre arbetsmiljö.

  Typ

  Blandning av fysika träffar, online och eget arbete.

  Utbildningens längd
  • 2 * 4 timmar föreläsning (administratörer/chefer)
  • 4 * 2 timmar digital workshop (bygga upp er ”dokumentation”)
  • 2 timmar föreläsning för medarbetare
  • 2 timmar föreläsning för styrelse (valfritt)
  I priset ingår
  • Utbildning
  • Abonnemang PreWoe 1 år
  • Expert stöd 4 timmar (utanför utbildningstillfällena)

  Vi förstår att du har ont om tid

  Men hur mycket extra tid behöver du lägga om något händer? Vad händer om?

  – Någon blir sjuk
  – Någon slutar
  – Någon skadar sig

  Forskning visar att det tar mer än 10 gånger så mycket tid och kostar mer än 10 gånger så mycket att hantera något som har hänt, än att se till att det inte händer.

  Så kom igång idag