Digital arbetsmiljöpärm

PreWoe gör arbetsmiljöarbetet effektivare, säkrare och roligare
Det blir lätt att göra rätt

Testa PreWoe kostnadsfritt i 15 dagar

  Inga kreditkort, inga fakturor, inga krav

  PreWoe på under 2 minuter

  Företag som litar på oss

  Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

  Digital arbetsmiljöpärm för säkra och effektiva arbetsplatser. Allt du behöver och lite till

  • Årshjul med påminnelser
  • Dokumenthantering inklusive mallar för policyer och rutiner
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
  • Incident & olycksrapportering
  • Ansvarsfördelning
  • Handlingsplan så inget glöms bort
  • Automatiska rapporter

  Enklare än så här blir det inte

   SAM-hjulet

   Undersöka

   Arbetsgivaren ska i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa eller olycksfall. Detta ska man också göra när man planerar att förändra verksamheten.

   Riskbedöma

   I en regelbunden riskbedömning ska man ange vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Resultat av undersökningar av ohälsa, olycka eller tillbud ska också finnas med i riskbedömningen.

   Åtgärda

   Utifrån riskbedömningen ska man ta reda på hur man kan förebygga – och se till att göra detta. Åtgärder som man inte genomför omedelbart, ska man föra in i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att genomföra dem.

   Följa upp

   Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera såväl genomförda åtgärder som hur man arbetar med SAM. Om det är något som inte har fungerat bra, ska man förbättra det.

   PreWoe en plattform som kan hjälpa dig göra skillnad

   Spara tid

   Följ lagen

   Öka produktiviteten