arbetsmiljöwebinar

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Är det lönsamt med dålig arbetsmiljö?

Tid: On-demand (Inspelat 17:e December 2020)
Pris: Kostnadsfritt

Kostnader för dålig arbetsmiljö gömmer sig ofta i resultaträkningen. (tips sjukfrånvaro, minskad produktivitet, hög personalomsättning…)

Många tycker att det är svårt att få tid för arbetsmiljöarbetet, att det är komplext och att det är svårt att komma igång.
Storföretag har hela avdelningar som hjälper cheferna med vad som ska göras. Vad har ni?

Detta webbinarium riktar sig till chefer i mindre företag, som vill skapa en bättre arbetsmiljö, men inte känner att de har tid.

Vi hjälper dig att förstå nyttan med en bra arbetsmiljö och hur du genom att ta små steg kommer igång lättare och snabbare än du tror.

Efter webbinaret kommer du att veta mer om:

  • Varför arbetsmiljön är viktigare än du tror
  • Hur du kommer igång med ert arbetsmiljöarbete
  • Fördelen med att arbeta i ett digitalt verktyg

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att skapa en bättre arbetsmiljö?

    Vi skickar dig bara information om eventet och sen kommer vi att ta bort dina uppgifter.

    Verksamheter utan ett funktionellt arbetsmiljöarbete tappar fart och möjligheter att växa smart. En dålig arbetsmiljö påverkar arbetsgruppen och kollegor negativt, ökad sjukfrånvaro, konflikter och oengagerade medarbetare resulterar i högre arbetsbelastning, och onödig stress, det påverkar produktion och kvalitet.

    Kostnaden för dålig arbetsmiljö är inte överblickbar, men alltid kännbar.