Hållbar arbetsmiljö vid hemarbete

Enligt lag har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön både på arbetsplatsen och i hemmet. Coronakrisen har lett till att många fler arbetstagare nu arbetar hemifrån och många företag är inte förbereda på de nya utmaningarna. Många saknar verktyg och stöd för att på ett effektivt sätt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en utspridd arbetsstyrka.

Testa PreWoe kostnadsfritt i 15 dagar

  Inga kreditkort, inga fakturor, inga krav

  PreWoe på under 2 minuter

  Företag som litar på oss

  Pilotprojekt finansierat av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet)

  PreWoe erbjuder en digital plattform som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Nulägesanalys och uppföljning av både företaget och enskilda medarbetares arbetssituation. Medarbetarundersökningar, checklistor och automatiska påminnelser för att hantera både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

  Allt samlat i ett system.

  1. Nulägesanalys företag
  2. Nulägesanalys medarbetare
  3. Kontinuerlig uppföljning av arbetssituationen

  PreWoe en plattform som kan hjälpa dig att göra skillnad

  Spara tid

  Följ lagen

  Öka produktiviteten